Testvér-települési találkozó

E-mail Nyomtatás PDF

 

EACEA - Testvértelepülési találkozó

Magyar – szlovák - román testvér-települési találkozó Bogyoszlón 

 

 

 

Európa a polgárokért program ismertetése

 

Az Európai Bizottság új, 2007-től 2013-ig tartó programjának az a szerepe, hogy igazi kapocs legyen a polgárok és az Unió között.

A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül szükséges. A program ennek érdekében támogatja különböző országok polgárainak és szervezetinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.

A program általános célkitűzései

§                          Lehetővé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínűségében egységes Európa alakításában – röviden az európai uniós állampolgárság fejlesztése

§                          A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítése

§                          A polgárokban erősíteni azt az érzést, hogy az Európai Unió az övék

§                          Erősíteni a toleranciát és a kölcsönös megértést az európai polgárok között, tiszteletben tartva és népszerűsítve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, ugyanakkor hozzájárulva az interkulturális párbeszédhez

Részt vevő országok: az Európai Unió 27 tagállama, Horvátország, Macedónia és Albánia

Prioritások

§                          Az Európai Unió jövője és alapvető értékei

§                          Aktív európai polgárság: részvétel és demokrácia Európában

§                          Interkulturális párbeszéd

§                          Jólét Európában: munka, szociális kohézió és fenntartható fejlődés

§                          Az EU politikák hatása a társadalmakra

2012-es prioritások

§                          Az európai polgárság és demokrácia népszerűsítése, amely magába foglalja az Európai Unió, az európai értékek és az Uniónak a polgárok mindennapi életére gyakorolt hatása megismerésének előmozdítását.

§                          A polgárok közvetlen és aktuális érdekeinek az európai politikai menetrendbe való beemelése.

§                          2012 – A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve

A kezdeményezés célja, hogy rámutasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek a társadalomhoz. Arra sarkallja a döntéshozókat és a különböző szinteken fellépő érintetteket, hogy teremtsenek jobb lehetőségeket a tevékeny időskor számára, és erősítsék meg a nemzedékek közötti szolidaritást.

Mit jelent a tevékeny időskor?

A tevékeny időskor azt jelenti, hogy a kor előre haladtával az emberek a társadalom teljes értékű tagjaként, jó egészségi állapotban, a munkával megelégedve, a mindennapi élet feladatait önállóbban ellátva töltik az időskort, és aktív szerepet játszanak a társadalomban. Az életkorunktól függetlenül részt vehetünk a társadalomban, és jobb életszínvonalon élhetünk. A kihívás tétje az, hogy az előrehaladott kor ellenére a bennük rejlő számos lehetőséget sikerül-e gyümölcsöztetni.

 

A 2012-es európai év három területen igyekszik elősegíteni a tevékeny időskort:

§         Foglalkoztatás – ahogy nő a várható élettartam Európában, úgy nő a nyugdíjkorhatár is. Sokan azonban attól tartanak, hogy nem lesznek képesek munkahelyüket megtartani, vagy másik állást találni annyi ideig, ameddig az a tisztességes nyugdíj eléréséhez szükséges lenne. Jobb lehetőségeket kell biztosítani a munkaerő-piacon az idősebb munkavállalók számára.

§         Társadalmi szerepvállalás – a nyugdíjba vonulás nem jelenti azt, hogy valaki hasznavehetetlenné válik. Az idősebbek támaszként szolgálhatnak a társadalomban más személyek számára, általában saját szüleik, házastársuk vagy unokáik ellátásában segítenek, és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az önkéntesként való szereplésükről is gyakran megfeledkezünk. Az európai év célja, hogy nagyobb elismertséget szerezzen az idősebbek társadalomban betöltött szerepének, és kedvezőbb feltételeket teremtsen a számukra.

§         Önálló életvitel – Az időskorral együtt jár az egészségi állapot romlása, a leépülés ellen azonban sok minden tehető. A környezetünkön tett apró változtatások jelentős különbséget jelenthetnek a különböző egészségkárosodással és fogyatékosságal küszködők számára. A tevékeny időskor azt is jelenti, hogy az idősödő személyek lehetőséget kapnak arra, hogy továbbra is – és amilyen sokáig csak lehet – kezükben tartsák saját életüket.

 

Programsorozat rövid ismertetése

 

2012.07.06.

 

14.00 Vendégek fogadása Csornán a Remete panzióban, szállás elfoglalása.

15.00 Farád és Bogyoszló bemutatása, helyi nevezetességek megtekintése Bogyoszlón.

(Zsellérházak a Fő utcán, Iskolatörténeti kiállítás, Rábaközi fafaragók kiállítása, Horváth Győző néprajzi gyűjteményének megtekintése.)

16.30 Kerekasztal beszélgetés

            - Polgármesterek bemutatták településeiket

            - A civil szervezetek képviselőinek bemutatkozása, céljaik, tevékenységük ismertetése

                        - Polgárőr  Egyesület /Vargha Tamás/

                        - Tűzoltó Egyesület / Vargha Zoltán /

                        - Öregfiúk Labdarúgó csapata / Komlósi Ernő/

                        -  Őszikék Nyugdíjas Klub / Varga Imre /

                        -  Vöröskereszt Egyesület / Kalmárné Kelemen Beáta /

18.00 Együttműködési megállapodás aláírása mindhárom település részéről. Cél a partneri kapcsolatok erősítése, kulturális, társadalmi együttműködés kialakítása.

 

2012.07.07.

 

7.30-8.00 Gyülekezés a Közösségi ház udvarán, aratócsapatok érkezése, civil szervezetek   tagjai készítik a tájjellegű ételeket.

 

8.00 Köszöntő, eszköz és terményáldás a templom előtti téren

            - A rendezvényt megnyitotta: Varga Tamás polgármester

            - Ünnepi beszédet tartott: Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő FIDESZ

            - Ökumenikus eszköz- és terményáldás

                        - Katolikus egyház részéről Gréger Tibor kanonok úr /Bogyoszló/

                        - Református egyház részéről Orosz Márta tiszteletes asszony /Érbogyoszló /

                        - Evangélikus egyház részéről Tubán József evangélikus lelkész /Felsővámos/

 

9.00 Kivonulás az aratás helyszínére  hagyományosan lovas kocsikkal és szekéren.

 

9.30 Aratópálinka kóstolás, majd aratócsapatok felállása, aratás, cséplés.

            Aratócsapatok: Bogyoszló, Csorna, Érbogyoszló, Farád, Felsővámos,Jobaháza, Vitnyéd. Az aratás szervezője Balogh Gyula nyugdíjas Farádról. Az aratás hagyományos eszközökkel, kaszával, sarlóval történt. A kaszásokat marokszedők, kötözők, kötelesek kísérték. Együtt dolgozott három generáció a csapatokban, nagypapa, fia, unoka, ahogy az a régi világban is megszokott volt. Balogh Gyula bácsinak köszönhetően egy régi cséplőgép is rendelkezésre állt a csépléshez. A nagy meleg ellenére szép számú érdeklődő kísérte figyelemmel az aratást, amely utazást tett lehetővé a résztvevők számára az időben.

12.00 Ebéd- hagyományos rábaközi és erdélyi ételek

            - Rábaközi kaszások kedvence

            - Bogyoszlói csülökpörkölt

            - Székelykáposzta

            - Halászlé, ahogy a Rábaközben készítik

            - Vaddisznópörkölt

 

13.00 Hogyan készül a rábaközi perec, bemutató foglalkozás az érdeklődők aktív részvételével. Rédecsi Istvánné, Marika néni bemutatta a hagyományos pereckészítés fogásait úgy, ahogy a régiek készítették. Aki akarta, a receptet is leírhatta. Fiatalok és idősek együtt próbálták ki, hogyan kellett a fejsze hátával kiverni a tésztát. Az idősebbek felelevenítették, hogy milyen dalokat énekeltek pereckészítés közben.

 

14.00 Mórocz Csaba szlovákiai fafaragó kiállításának megnyitása. Köszöntőt mond Sebestyén Katalin Bogyoszló volt polgármestere.

 

14.00-tól folyamatosan gyermekprogramok

            - Ugráló vár

            - Játszóház

            - Szabadtéri ügyességi játékok

            - Lufi bohóc

 

14.15  Tréfa Bábszínház bábelőadása gyerekeknek / Pap Ferenc tanító, Farád/

            - Piroska és a farkas

Az előadás a gyerekek aktív közreműködésére épült.

 

15.00 Neoton Party Band előadásában könnyűzenei számok hangzottak el. Az együttes tagjai zömében csornaiak, 2011 szeptemberétől zenélnek együtt ebben a formában.

 

16.00 Veszkényi férfi dalkör előadásában népdalokat hallgathatott a közönség. Karnagyuk Németh Ernő nyugdíjas pedagógus.  A dalkör 23 tagú, céljuk a hagyományok ápolása.

 

17.00 Oszvald Marika operett-énekes előadásában

            - Kálmán Imre: Lili Bárónő részletek

 

18.00 Rábaköz Néptánc Egyesület – Bogyoszló, tánccsoport vezetője: Póczik Zoltán pedagógus

            - Jellegzetes rábaközi táncok bemutatása három korcsoport előadásában

 

18.30 előadás: Az aktív időskor éve fő céljai. Előadó: Horváth Győző nyugdíjas tanár, néprajzkutató / Farád / Az előadást eredetileg 13.30-ra terveztük, de az előadó egyéb elfoglaltsága miatt kénytelenek voltunk későbbi időpontra áttenni.

 

19.00  A lezajlott programsorozat kiértékelése kerekasztal beszélgetés formájában. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a találkozó elérte célját, mert elősegítette egymás jobb megismerését, remek alkalmat biztosított, hogy erősítse a civil szervezetek közötti együttműködést, felhívja a figyelmet az önkéntes munka fontosságára, közösségépítő erejére, tudatosította az EU által fontosnak tartott értékeket. Sikerült megvitatni a mindhárom települést érintő kérdéseket, pl. települések elöregedése, csökkenő gyermeklétszám, intézményfenntartás nehézségei, munkalehetőség hiánya, EU pályázatokban rejlő lehetőségek ezek orvoslására. A lezajlott programok lehetőséget teremtettek egymás hagyományainak megismerésére / népzene, néptánc, fafaragó hagyományok, gasztronómia /

A jövőben a résztvevő települések hagyománnyá szeretnék tenni az ilyen jellegű találkozókat anyagi lehetőségeikhez mérten. Ez Felsővámos-Bogyoszló között eddig is így történt, hiszen a két település már 29 éve ápolja a kapcsolatot. Érbogyoszló esetében pedig szeretnék ha ez a kapcsolatépítés a jövőben is folytatódna. Ennek érdekében a települések polgármesterei intézkedési tervet dolgoztak ki.

/ Ezt a programpontot előre hoztuk a hosszúra nyúló esti programok miatt, hogy a résztvevők kipihenhessék magukat másnap délelőtt./

 

 

20.00 Honfoglalás történelmi lovasjáték – Farádi Lovas Egyesület, elnöke Karsay Sándor

A nézők először egy Kárpát-medencei falu életébe tekinthettek be, síró csecsemővel és korabeli mesterségek bemutatásával együtt. A színen ezután jelentek meg a honfoglaló magyarok, lovas harcosokkal és társzekerekkel. A narrátor által elmondott történet szerint ezután őseink elfoglalták a falut, elrabolták a nőket és annak rendje-módja szerint távozásukkor felgyújtották a kunyhókat. Előtte azonban pajzsra emelték a „hadjárat" hős vezérét. A mintegy negyvenfős szereplőgárda korabeli ruhákban és korhű fegyverzetben játszotta el a történetet. 

 

21.30 Két zsivány- mulatós zene

A könnyed műfaj két képviselőjét nagy számú közönség fogadta, akik kellő hangulatba hozták a nézőket az esti bálra

 

22.00 Bál, zenélt a Viga Duo

A mulatozás hajnalig tartott mindenki megelégedésére.

 

2012.07.08

 

9.30-tól reggeli, majd délelőtti kötetlen beszélgetés, az előző napi fáradalmak kipihenése.

12.00 Ebéd

13.00 Európai Uniós vetélkedő az iskolásoknak..

A vetélkedőn  négy 3 főből álló csapat indult. A csapatokban 10-14 éves tanulók versenyeztek.

  • A gyerekeknek az Európai Unio történetéről, felépítéséről, tagországairól,  a közös pénzről, a magyar csatlakozásról kellett számot adniuk egy feladatlap kitöltésével.
  • Zene az EU országaiban, zenefelismerés: a barokk, a bécsi klasszicizmus, a romantika és a XX. Század ismert zeneszerzői.
  • Építészet az EU országaiban – fővárosok nevezetességei

Rajzverseny az óvodás korosztály számára.

A rajzverseny témája az aktív időskor éve szellemében a nagyszülők szerepe a családban.

 

15.30 Barátságos futballmérkőzés a helyi öregfiúk futballcsapat és a felsővámosi fiatalok csaptak össze. Eredmény 9:5 az Öregfiúk javára

 

18.00 Vacsora, hazautazás

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi partnerünk awww.molnarkft.hu